Вовківська ЗОШ І-ІІ ступенів
Вівторок, 22.01.2019, 13:59
Валюта


Меню сайту


Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Січень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Архів записів

Друзі сайту
 • Create a Free Website
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • Video Tutorials
 • Official Template Store

 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Головна » 2018 » Січень » 30 » Матеріали методичної ради Вовківської загальноосвітньої школи  І-ІІ ступенів
  12:34
  Матеріали методичної ради Вовківської загальноосвітньої школи  І-ІІ ступенів

  ПОЛОЖЕННЯ

   ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ

  ВОВКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

   І-ІІ СТУПЕНІВ

  Загальні положення

  Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх струк­турних підрозділів методичної служби Вовківської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.

  Рада є колективним суспільним органом, поєднує на добровільній основі педагогічних працівників Вовківської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.

  Рада є консультативним органом з питань організації методичної роботи у Вовківської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.

  Методична рада у своїй діяльності дотримується Конвенції про права дитини, керується законами України, рішеннями Уряду України, органів керування освітою всіх рівнів щодо питань навчально-виховної, методичної, дослідно-експериментальної й проектно-дослідницької діяльності, а також Статутом і локальними правовими актами школи.

  Завдання й основні напрямки діяльності ради

  Методична рада створюється для рішення таких завдань, покладених на навчальний заклад:

  • координація діяльності методичних обєднань та інших структурних підрозділів методичної служби Вовківської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, спрямованої на розвиток методич­ного забезпечення освітнього процесу;

  • розробка основних напрямів методичної роботи Вовківської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів;

  • формування мети й завдань методичної служби Вовківської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів;

  • забезпечення методичного супроводу навчальних програм, розробка навчальних, науково-методичних і дидактичних матеріалів;

  • організація дослідно-пошукової, інноваційної й проектно-дослідниць­кої діяльності у Вовківської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, спрямованої на освоєння нових педагогічних тех­нологій, розробку авторських програм, апробацію навчально-методич­них комплексів і т.д.;

  • організація консультації співробітників Вовківської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів щодо проблем удосконалювання професійної майстерності, методики проведення різних видів за­нять і їх навчально-методичного й матеріально-технічного забезпечення;

  • розробка заходів щодо узагальнення й поширення педагогічного до­свіду співробітників Вовківської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів;

  • участь у атестації співробітників Вовківської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів;

  • проведення педагогічних і методичних експериментів щодо пошуку й апробації нових технологій, форм і методів навчання;

  • професійне становлення молодих викладачів (початківців);

  • виявлення, узагальнення й поширення позитивного педагогічного досвіду творчо працюючих учителів;

  • організація взаємодії з іншими навчальними закладами, науково- дослідними установами з метою обміну досвідом і передовими техноло­гіями в галузі освіти;

  • впровадження до навчального процесу сучасних навчально- методич­них і дидактичних матеріалів і програмного забезпечення автоматизо­ваних систем навчання, систем інформаційного забезпечення занять, інформаційно-бібліотечних систем. Розробка програмного забезпечен­ня для проведення занять і впровадження їх у навчальний процес.

  Основні напрямки діяльності методичної ради:

  • аналіз результатів освітньої діяльності за предметами;

  • участь у розробці варіаційної частини навчальних планів, внесення змін у вимоги до мінімального обсягу й змісту навчальних програм;

  • розгляд і оцінка інтегрованих навчальних програм з досліджуваних предметів і узгодження їх із програмами суміжних дисциплін для більш повного забезпечення засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів;

  • обговорення рукописів навчально-методичних посібників і дидактич­них матеріалів за предметами;

  • підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання навчальних предметів, підвищення кваліфікації й кваліфікаційної категорії вчителів;

  • обговорення доповідей за методикою викладу принципових питань програми, обговорення й затвердження календарно-тематичних планів;

  • обговорення методики проведення окремих видів занять і змісту ди­дактичних матеріалів до них;

  • розгляд питань організації, керівництва й контролю дослідницькою роботою учнів;

  • організація й проведення педагогічних експериментів щодо пошуку й впровадження нових інформаційних технологій навчання;

  • застосування на уроках діалогових автоматизованих систем і навчаль­них курсів, експертно-навчальних систем, демонстраційно-навчальних комплексів і т.д.;

  • взаємні відвідування занять як усередині методичного обєднання, так і між учителями різних методичних обєднань із метою обміну досвідом і вдосконалювання методики викладання навчальних предметів;

  • спільні засідання зі спорідненими й взаємозабезпечуючими МО з метою обміну досвідом роботи;

  • вивчення досвіду роботи споріднених МО інших навчальних закладів і обмін досвідом цієї роботи;

  • вибір і організація роботи наставників з молодими фахівцями й малодосвідченими вчителями;

  • розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань за предметами.

  Організація роботи ради

  До складу ради входять голови МО, директор і заступник директора Вовківської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. Склад ради затверджується наказом директора Вовківської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.

  У складі ради можуть формуватися секції за різними напрямках діяль­ності (проектно-дослідницька, інноваційна, діагностика, розробка змісту й т.п.).

  Керує радою заступник директора з навчально-виховної роботи. Для забезпечен­ня роботи рада обирає секретаря.

  Робота ради здійснюється на основі річного плану. План складається головою методичної ради, розглядається на засіданні методичної ради, узгоджується з директором школи й затверджується на засіданні педагогічної ради Вовківської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.

  Періодичність засідань ради –1 раз на чверть. Про час і місце проведен­ня засідання голова методичної ради (секретар) зобовязаний попередити членів ради. Рекомендації підписуються головою методичної ради й секре­тарем. При розгляді питань, що торкаються інших напрямів освітньої діяль­ності, на засідання необхідно запрошувати відповідних посадових осіб. За кожним обговорюваним на засіданні питанням ухвалюються рекомендації, які фіксуються в журналі протоколів.

  Права методичної ради

  Методична рада має право:

  • висувати пропозиції й рекомендувати вчителів на підвищення кваліфікаційного розряду;

  • висувати пропозиції про поліпшення навчального процесу в школі;

  • порушувати питання про публікацію матеріалів щодо передового пе­дагогічного досвіду, накопиченого в методичних об'єднаннях;

  • порушувати питання перед адміністрацією школи про заохочення педагогічних працівників за активну участь у дослідно-пошуковій, експеримен­тальній, науково-методичній і проектно-дослідницькій діяльності;

  • рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації;

  • висувати    вчителів    для  участі   в  конкурсах професійної діяльності.

  Контроль за діяльністю методичної ради

  У своїй діяльності рада підзвітна педагогічній раді школи. Контроль за діяльністю методичної ради здійснюється директором Вовківської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (особою, що ним призначена) відповідно до планів методичної роботи й внутрішньошкільного контролю.

  ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО

  МЕТОДИЧНУ РАДУ

   

  1. Загальні положення

  Методична рада школи – координатор усієї методичної роботи - бере активну участь у плануванні методичної роботи та практичній організації методичної роботи, у підготовці та проведенні відкритих уроків, науково-практичних конференцій, педагогічних читань, аналізує навчально-виховну роботу.

  Методична рада школи – дорадчий орган при педагогічній раді, який розглядає та рекомендує педраді для затвердження плани методичної роботи, роботу педколективу над методичною проблемою, стан самоосвіти вчителів, діяльність методичних об»єднань, стан вивчення, узагальнення та впровадження у практику передового педагогічного досвіду.

  2. Мета роботи методичної ради:

  - підвищення рівня методичної роботи у школі;

  - здійснення пошуку і запровадження у практику роботи новітніх педагогічних технологій навчання й виховання;

  - виявлення творчого потенціалу кожного вчителя, спрямування на службу перебудови освіти;

  - активізація роботи педколективу щодо пошуку та організації результативної роботи з обдарованими учнями.

  3. Склад методичної ради

  До складу методичної ради входять керівники шкільних методоб'єднань, творчих груп, найбільш досвідчені вчителі, вчителі - новатори. Склад методичної ради затверджує педагогічна рада школи, а очолює її роботу заступник директора з навчально-виховної роботи.

  4. Завдання методичної ради

  4.1. Організація та координація методичної роботи НВК.

  4.2. Створення творчих груп, динамічних груп педагогів.

  4.3. Організація і проведення відкритих уроків, позакласних заходів.

  4.4. Організація і проведення взаємовідвідування уроків.

  4.5. Організація та координація самоосвітньої діяльності вчителів.

  4.6. Обговорення новинок науково-методичної, психолого-педагогічної літератури, актуальних питань методичної та навчально-виховної роботи.

  4.7. Обговорення та затвердження тематики науково-дослідницької роботи, проблемного питання кожного педагога.

  4.8. Підготовка методичних розробок, рекомендацій, статей, звітів.

  4.9. Заслуховування самоаналізу колег щодо розв’язання проблемного питання, творчих звітів учителів, що атестуються.

  4.10. Розробка та затвердження плану проведення позакласних заходів з навчальних предметів.

  4.11. Розробка та затвердження положень про проведення шкільних конкурсів.

  4.12. Координація роботи щодо участі педпрацівників у конкурсах «Учитель року».

  4.13. Внесення пропозицій про присвоєння кваліфікації педагогу та його моральне заохочення.

   

   

  Переглядів: 44 | Додав: vovkivka_zoch | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0
  Ім`я *:
  Email *:
  Код *: